ویزای فرزند استرالیا

خانه|ویزا فرزند استرالیا

معرفی خدمات شرکت ایران استرالیا

آخرین آپدیت: امروز

مجموعه ایران استرالیا مرجع تخصصی  برای ثبت شرکت

با ما بیزینس خود را در استرالیا راه‌اندازی کنید.

اشتراک تجربه موفق ویزای فرزند استرالیا

ویزای فرزند استرالیا

ویزای فرزند استرالیا نوعی ویزای خانوادگی به شمار می‌رود و برای کودکانی صادر می‌شود که والدین یا قیم قانونی آن‌ها در استرالیا زندگی می‌کند. برای دریافت این ویزا، والدین باید از فرزند خود حمایت مالی کنند تا بتواند درخواست خود را ارائه دهند.

والدین تنها در صورتی حامی معتبر شناخته می‌شوند که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلند باشند.

گفتنی است والدین در شرایط دیگر همچون؛ داشتن ویزای موقت (دوساله) همسری یا شریک زندگی؛ ویزای موقت مثل ویزای تحصیلی استرالیا و یا ویزای بیزینس (به غیر از ویزای همسر)؛ قبول فرزند خواندگی بعد از اخذ اقامت دائم نیز می‌توانند برای ویزای فرزند اقدام کنند.

ویزای کودک استرالیا در دو ساب کلاس 101 (خارج استرالیا) و ساب کلاس 802 (داخل استرالیا) صادر می‌شود. همچنین ویزای ساب کلاس 102 برای فرزندخواندگی هم وجود دارد.

در ادامه به ایران استرالیا باشید تا با جزئیات این ویزا و شرایط دریافت آن بیشتر آشنا شوید.

شرایط دریافت ویزای فرزند

برای دریافت ویزای کودک استرالیا باید چندین شرط را رعایت کرد. مهم‌تر از همه، کودک باید توسط والدین واجد شرایطی که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلند هستند، حمایت مالی شود. همچنین زیر 18 سال سن داشته باشد و ازدواج نکرده باشد یا به دلیل معلولیت از نظر مالی به والدین خود وابسته باشد.

ویزای فرزند استرالیا با شرایط 2023 به شرح زیر خواهد بود. داشتن این شرایط برای اخذ ویزای کودک استرالیا و اطمینان از ورود و اقامت قانونی کودک در این کشور، ضروری است.

✅ حمایت مالی فرزند توسط پدر و مادر یا شریک زندگی آن‌ها (در صورت طلاق یا فوت یکی از والدین).

✅ فرزند زیر 18 سال سن داشته باشد یا دانشجوی تمام‌وقت بین 18 تا 25 سال که از نظر مالی به والدین خود وابستگی دارد.

✅ فرزند بالای 18 سال در شرایط خاص (دارای معلولیت باشد. کنترل کامل یا جزیی بر جسم یا ذهن خود را از دست داده باشد و قادر به کار تمام‌وقت نباشد.)

✅ متقاضی، فرزند بیولوژیک، فرزندخوانده یا ناتنی والدین باشد.

✅ فرزند ازدواج نکرده باشد.

✅ الزامات شرایط بهداشتی و سلامتی را برآورده کند.

✅ اگر متقاضی بیش از 16 سال سن دارد، از آزمون شخصیت سربلند بیرون آید.

انواع ویزای فرزند

ویزای فرزند از سه بخش کلی تشکیل شده است. هدکدام از این بخش‌ها شرایط مختلفی دارند از جمله:

ویزای فرزند استرالیا از نوع ساب کلاس 102 به کودکانی که در خارج از استرالیا به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند، اجازه می‌دهد با والدین تازه خود در استرالیا زندگی کنند. دارنده ویزای فرزندخواندگی ساب کلاس 102 می‌تواند به طور دائم در استرالیا اقامت داشته باشد.

هزینه اخذ ویزای ساب کلاس 102 از 3055 دلار استرالیا آغاز می‌شود. زمان پردازش و رسیدگی به درخواست این نوع از ویزا هم به شرح زیر است.

 • 25 درصد درخواست‌ها تا 4 ماه
 • 50 درصد درخواست‌ها تا 8 ماه
 • 75 درصد درخواست‌ها تا 16 ماه
 • 90 درصد درخواست‌ها تا 22 ماه

کودک با ویزای فرزندخواندگی استرالیا و تحت شرایط زیر می‌تواند به عنوان یک مقیم دائم به استرالیا مهاجرت کند و با والدین‌خوانده خود زندگی کند.

 • کودک باید در هنگام پذیرش و ارائه درخواست و زمان پردازش ویزا، زیر 18 سال سن داشته باشد.
 • هنگام ارسال درخواست باید از بیرون خاک استرالیا اقدام شود.
 • روند فرزندخواندگی کودک توسط والدین حامی خود باید به اتمام رسیده یا در حال اتمام باشد.

ویزای فرزند استرالیا ساب کلاس 101 به کودک خارج از استرالیا اجازه می‌دهد به استرالیا مهاجرت و با والدین خود زندگی کند. ویزای ساب کلاس 101 نوعی از اقامت دائم استرالیا به حساب می‌آید. هزینه اخذ ویزای ساب کلاس 101 از 3055 دلار استرالیا آغاز می‌شود. زمان پردازش آن هم به صورت زیر خواهد بود.

 • 25 درصد درخواست‌ها تا 6 ماه
 • 50 درصد درخواست‌ها تا 9 ماه
 • 75 درصد درخواست‌ها تا 14 ماه
 • 90 درصد درخواست‌ها تا 24 ماه

با این ویزا، کودک می‌تواند به عنوان مقیم دائم به استرالیا مهاجرت کند و در صورت واجد شرایط بودن، برای شهروندی استرالیا اقدام کند. کودک برای درخواست ویزای ساب کلاس 101 باید شرایط زیر را داشته باشد.

 • فرزند تحت تکفل والدینی باشد که شهروند استرالیا، شهروند نیوزیلند واجد شرایط یا دارنده ویزای دائم استرالیا هستند.
 • زیر 18 سال سن داشته باشد.
 • اگر بالای 18 سال سن دارد، به دلیل ناتوانی جسمی قادر به کار کردن نباشد.
 • دانشجوی مجرد تمام‌وقت بالای 18 و زیر 25 سال باشد که از نظر مالی به والدین خود وابسته است.
 • در هنگام ارائه درخواست صدور ویزا، از بیرون خاک استرالیا اقدام کند.
ویزای فرزند استرالیا از نوع ساب کلاس 802 به کودک اجازه می‌دهد به طور دائم در استرالیا بماند و با والدین خود زندگی کند. هزینه پردازش ویزا از 3055 دلار استرالیا شروع می‌شود و  زمان لازم برای بررسی درخواست به شرح زیر خواهد بود.

 • 25 درصد درخواست‌ها تا 5 ماه
 • 50 درصد درخواست‌ها تا 7 ماه
 • 75 درصد درخواست‌ها تا 11 ماه
 • 90 درصد درخواست‌ها تا 19 ماه

فرد با ویزای استرالیا از نوع ساب کلاس 802 می‌تواند به عنوان مقیم دائم استرالیا به این کشور مهاجرت کند. همچنین به آموزش و بیمه درمانی همگانی استرالیا دسترسی داشته باشد. در آینده نیز در صورت واجد شرایط بودن می‌تواند برای شهروندی استرالیا درخواست دهد. کودک برای درخواست ویزای ساب کلاس 802 باید شرایط زیر را داشته باشد.

 • فرزند تحت تکفل والدینی باشد که شهروند استرالیا، شهروند نیوزیلند واجد شرایط یا دارنده اقامت دائم استرالیا هستند.
 • زیر 18 سال سن داشته باشد.

“یا دانشجوی تمام‌وقت بالای 18 سال و زیر 25 سال”

“یا بالای 18 سال و ناتوان به کار به دلیل معلولیت”

 • مجرد باشد و از لحاظ مالی به والدین خود وابستگی داشته باشد.
 • زمان ارائه درخواست، پردازش و صدور ویزا در خاک استرالیا باشد. (بنابراین تنها تفاوت ویزای فرزند استرالیا 101 و 802 این است که برای 101 باید از داخل و برای 802 باید از خارج استرالیا اقدام کرد.)

شرایط دریافت ویزای فرزند

برای دریافت ویزای کودک استرالیا باید چندین شرط را رعایت کرد. مهم‌تر از همه، کودک باید توسط والدین واجد شرایطی که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلند هستند، حمایت مالی شود. همچنین زیر 18 سال سن داشته باشد و ازدواج نکرده باشد یا به دلیل معلولیت از نظر مالی به والدین خود وابسته باشد.

ویزای فرزند استرالیا با شرایط 2023 به شرح زیر خواهد بود. داشتن این شرایط برای اخذ ویزای کودک استرالیا و اطمینان از ورود و اقامت قانونی کودک در این کشور، ضروری است.

✅ حمایت مالی فرزند توسط پدر و مادر یا شریک زندگی آن‌ها (در صورت طلاق یا فوت یکی از والدین).

✅ فرزند زیر 18 سال سن داشته باشد یا دانشجوی تمام‌وقت بین 18 تا 25 سال که از نظر مالی به والدین خود وابستگی دارد.

✅ فرزند بالای 18 سال در شرایط خاص (دارای معلولیت باشد. کنترل کامل یا جزیی بر جسم یا ذهن خود را از دست داده باشد و قادر به کار تمام‌وقت نباشد.)

✅ متقاضی، فرزند بیولوژیک، فرزندخوانده یا ناتنی والدین باشد.

✅ فرزند ازدواج نکرده باشد.

✅ الزامات شرایط بهداشتی و سلامتی را برآورده کند.

✅ اگر متقاضی بیش از 16 سال سن دارد، از آزمون شخصیت سربلند بیرون آید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای فرزند

برای اخذ ویزای فرزند استرالیا، معمولاً نیاز به مجموعه‌ای از مدارک و اسناد است. الزامات دقیق ممکن است بسته به نوع ویزا، سن فرزند و شرایط خاص متفاوت باشد. در ادامه، لیستی از مدارک معمولاً مورد نیاز برای درخواست ویزای فرزند استرالیا آمده است. لطفاً توجه داشته باشید که این لیست ممکن است تا حدودی تغییر کند و بهتر است با سفارت یا کنسولگری استرالیا یا مشاوران مهاجرتی مورد اعتماد برای اطلاعات دقیقتر و به روزتر تماس بگیرید:

گذرنامه: باید دارای گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار باشید.

فرم درخواست ویزا: باید فرم درخواست مربوطه را تکمیل کنید. این فرم ممکن است شامل اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی، سوابق کاری و سایر اطلاعات مربوطه باشد.

عکس رنگی: باید تصویر‌های رنگی جدید و به روز از شما و فرزندتان ارائه دهید.

اثبات رابطه فرزند با شما (والدین خونی یا قیم قانونی) با ارائه شواهدی و مدارکی مانند گواهی تولد، گواهی ازدواج یا مدارک هویتی خانوادگی

پر کردن فرم 80 (آزمون شخصیت) توسط متقاضیان بالای 16 سال و ارسال آن به همراه گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس

مدارک تحصیلی: اگر فرزند شما در مدارس یا دانشگاه‌هایی در حال تحصیل است، باید مدارک تحصیلی معتبر را ارائه دهید.

مدارک مالی: برای اثبات توانایی مالی خود برای تأمین هزینه‌های مهاجرت و مخارج زندگی در استرالیا، باید مدارک مالی معتبری ارائه دهید. این ممکن است شامل صورتحساب بانکی، مهر و امضای بانک، مدارک مالی خانواده و غیره باشد.

مدارک پزشکی: باید به یک مرکز پزشکی معتبر مراجعه کرده و امتحانات پزشکی مربوطه را انجام دهید. گزارش پزشکی باید به همراه دیگر مدارک تحویل داده شود.

مدارک سلامتی: ممکن است نیاز به ارائه گواهی‌های سلامتی مانند واکسیناسیون‌های مورد نیاز و سایر مدارک مرتبط با سلامتی داشته باشید.

اثبات ناتوانی برای کار در صورت معلولیت فرزند؛ با ارائه گواهی صادر شده توسط یک پزشک واجد شرایط مبنی بر از دست دادن کامل یا جزیی توانایی جسمی یا ذهنی متقاضی ویزا

ترجمه مدارک: اگر مدارکی که ارائه می‌دهید به زبان انگلیسی نیستند، شما ممکن است نیاز به ترجمه آنها به زبان انگلیسی توسط یک مترجم حرفه‌ای داشته باشید.

این تنها لیستی از مدارک معمولاً مورد نیاز است و لازم است با منابع رسمی یا مشاوران مهاجرتی مورد اعتماد برای دریافت اطلاعات دقیقتر و به روزتر تماس بگیرید.

هزینه اخذ ویزای فرزند استرالیا

هزینه اخذ ویزای فرزند استرالیا حداقل 3055 دلار استرالیا است که باید در هنگام ارائه درخواست به سفارت اسپانیا ارائه شود. توجه داشته باشید که این هزینه بابت پردازش و نه صدور ویزا اخذ می‌شود، بنابراین در صورت رد درخواست نیز معمولا قابل استرداد نیست.

هزینه‌های صدور ویزا فرزند استرالیا

به طور کلی، هزینه ویزای فرزند استرالیا صرف نیروی کار و تحقیقات لازم در رابطه با پیشینه متقاضی می‌شود. همچنین انگیزه‌ای خواهد بود که متقاضی ویزا قبل از ارائه درخواست خود، تمامی جوانب را بسنجد و با مدارک و شواهد کامل اقدام کند.

بنابراین بهتر است آگاهانه اقدام کنید تا در همان بار اول بتوانید ویزای خود را به دست آورید. مشورت با وکیل مهاجرت استرالیا برای اطمینان از کامل بودن درخواست، کاملا عاقلانه خواهد بود. چرا که قوانین مدام در حال به‌روز شدن هستند و درخواست‌های فردی ممکن است با مشکلات گوناگونی مواجه شوند.

چه مدت زمانی برای اخذ ویزای فرزند استرالیا لازم است؟


درخواست صدور ویزای فرزند استرالیا از نوع ساب کلاس 101 بین 26 تا 19 ماه پردازش می‌شود. همچنین ویزای کودک استرالیا از نوع ساب کلاس 802 بین 16 تا 13 ماه پردازش خواهد شد. از آنجایی که فرزند شما هنگام درخواست برای ساب کلاس 101 باید خارج از کشور باشد، زمان پردازش آن در مقایسه با ساب کلاس 802 کمی طولانی‌تر است. زمان لازم برای رسیدگی به درخواست ویزای فرزندخواندگی ساب کلاس 102 هم معمولا بین 4 تا 22 ماه خواهد بود.

توجه داشته باشید که این اعداد کاملا تقریبی و طبق تجربه قبلی ایران استرالیا هستند. اما زمان دقیق رسیدگی به پرونده ویزا به عوامل گوناگونی مثل کامل بودن مدارک، میزان شلوغی نهاد مربوطه در اسپانیا و سایر عوامل پیش‌بینی نشده بستگی دارد. بنابراین درخواست خود را به‌موقع و با مدارک کامل ارائه دهید تا در برنامه‌های شما خللی وارد نشود.

مزایای ویزای فرزند استرالیا

ویزای کودک استرالیا امکان دسترسی به آموزش و درمان رایگان و باکیفیت و همچنین زندگی در کشور مرفه اسپانیا را می‌دهد. علاوه بر این، امکان رشد و توسعه کودکان را فراهم می‌سازد و به عنوان پله‌ای برای ترقی آن‌ها و داشتن آینده‌ای روشن عمل می‌کند. این ویزا همچنین پیوندهای خانوادگی را تقویت می‌کند و به ایجاد یک جامعه قوی و سالم در استرالیا خواهد انجامید.

مزایای ویزای فرزند استرالیا بسیار زیاد هستند؛ اما در اینجا به ارائه مهم‌ترین آن‌ها اکتفا می‌کنیم.

✅ ارائه حق زندگی، تحصیل و کار نامحدود در استرالیا

✅ برخورداری از حق تحصیل در سیستم آموزش دولتی استرالیا

✅ حق ثبت‌نام در بیمه همگانی مراقبت‌های بهداشتی (Medicare) استرالیا

✅ امکان درخواست برای شهروندی استرالیا در صورت داشتن شرایط مندرج در قانون مهاجرت استرالیا

✅ امکان حمایت مالی از بستگان خود برای اخذ اقامت و مهاجرت به استرالیا

کلام پایانی درباره ویزای فرزند استرالیا

در این صفحه تلاش کردیم، ضمن معرفی ویزای فرزند استرالیا، جزئیات دریافت این ویزا را هم توضیح بدهیم.

همانطور که در طول مطالب اشاره کردیم، ویزای فرزند استرالیا یک نوع ویزای مهاجرتی است که به والدین اجازه می‌دهد تا در کنار فرزندان خود در استرالیا زندگی کنند.

مزیت‌های ویزای فرزند استرالیا شامل فرصت زندگی در استرالیا، دسترسی به سیستم آموزش عالی استرالیا، دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فرزندان در آینده می‌شود.

اگر در فکر درخواست برای ویزای فرزند استرالیا هستید، می‌توانید برای دریافت مشاوره با کارشناسان ایران استرالیا در ارتباط باشید.

در انتها با تکمیل فرم ارزیابی رایگان، ضمن ارائه اطلاعات لازم در خصوص شرایط خود، نظرتان را با ما در میان بگذارید.

پرسش و پاسخ

ویزای فرزند استرالیا چیست؟‌

ویزای فرزند استرالیا به کودک اجازه می‌دهد در کنار والدین یا قیم واجد شرایط خود در استرالیا زندگی و تحصیل کند. این ویزا برای حفظ خانواده‌ها و فراهم کردن فرصتی برای کودکان آن‌ها طراحی شده است.

چگونه می توانم واجد شرایط ویزای کودک استرالیا باشم؟

افراد متقاضی برای ویزای کودک استرالیا باید شرایط مختلفی داشته باشند. حمایت مالی توسط والدین، مجرد و وابسته بودن مالی کودک به والدین از مهم‌ترین شرایط ویزای کودک استرالیا هستند.

شرایط حمایت از کودک برای ویزای فرزند استرالیا چیست؟

شرایط حمایت از کودک مستلزم ارائه شواهدی مبنی بر حمایت مالی کافی و نشان دادن توانایی پاسخگویی به نیازهای کودک تا رسیدن او به سن 18 سالگی یا کسب استقلال مالی است.

آیا کودک می‌تواند به طور مستقل و بدون اسپانسر برای ویزای فرزند استرالیا اقدام کند؟

خیر کودک نمی‌تواند بدون داشتن اسپانسر برای ویزای فرزند استرالیا اقدام کند. زیرا طبق قوانین مهاجرت استرالیا همه متقاضیان باید حمایت مالی از سوی والدین خونی یا ناتنی داشته باشند.

آیا محدودیت سنی برای کودکان متقاضی ویزای فرزند استرالیا وجود دارد؟

هیچ محدودیت سنی خاصی برای والدین وجود ندارد. اما خود کودک باید زیر 25 سال سن داشته باشد و وابستگی مالی او به والدین یا قیم قانونی (به دلایلی مانند معلولیت و تحصیل) کاملا احراز شود.

آیا می‌توان از فرزندان ناتنی تحت عنوان ویزای فرزند استرالیا حمایت کرد؟

فرزندان ناتنی می‌توانند تحت شرایط خاصی مانند زیر 18 سال بودن، برای ویزای فرزند استرالیا حمایت شوند. والدین حامی هم باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط باشند.

آیا امکان گنجاندن چند فرزند در یک درخواست ویزای فرزند استرالیا وجود دارد؟

بله امکان گنجاندن چند فرزند در یک درخواست ویزای فرزند استرالیا وجود دارد. استرالیا به تمام کودکان اجازه می‌دهد به والدین یا سرپرستان شهروند یا مقیم دائم خود در استرالیا بپیوندند.

آخرین دیدگاه‌ها