جدید ترین وضعیت ایالت مرکزی استرالیا (ACT) برای ویزای 188 استرالیا

30 سهمیه کارآفرینی

برای اقدام این ایالت، اقدام متقاضیان بایستی شرایط عمومی اداره مهاجرت را داشته باشند و نشان دهند بیزنس پیشنهادی آنها در جهت تأمین منافع ایالت است.

شرایط عمومی اداره مهاجرت برای ویزای کارآفرینی استرالیا شماره 188به صورت زیر است:

  1. سن متقاضی زیر ۵۵ سال باشد.
  2. حداقل 30% از یک کسب و کار فعال در ۲ سال گذشته به نام شما و یا با مشارکت شما بوده باشد و در کسب و کار خودتان نقش مدیریتی داشته باشید.
  3. اموال و دارایی‌های شما و همسرتان در طول ۲ سال گذشته باید حداقل معادل 1.250.000 دلار استرالیا باشد.
  4. در ۲ سال از ۴ سال گذشته فروش شما در بیزینس، سالیانه حداقل معادل ۷۵۰,۰۰۰ دلار استرالیا باشد.
  5. حداقل ۶۵ امتیاز در جدول امتیازبندی ویزای کارآفرینی استرالیا داشته باشید.

برای ویزای اقامت دائم شماره 888:

  • ۲ سال بیزینس خودتان را مدیریت کنید.
  • 200 هزار دلار در بیزنس خود سرمایه گذاری کنید.
  • در سال دوم ۳۰۰ هزار دلار فروش داشته باشید.
  • برای یک سال دو کارمند استخدام کنید.