جدید ترین وضعیت ایالت نیو ساوث ولز (NSW) برای ویزای کارآفرینی استرالیا

جدید ترین وضعیت ایالت نیو ساوث ولز (NSW) برای ویزای کارآفرینی استرالیا شرایط جدیدی که ایالت اعلام کرده به قرار زیر است: سن متقاضی بایستی زیر 50 سال باشد باید یکی از دو شرط زیر را داشته باشد: داشتن مدرک لیسانس معادل استرالیا و یا 3 سال از 10 سال گذشته سابقه بیزنسی در بخش